نکته معارفی (759) – در مورد ادعای پادشاهی بر دیگری

آن کس که شاه وجود خویش باشد، حق و شایستگی اعمال شاهی بر دیگری را دارد. در غیر این صورت، ادعای پادشاهی بر دیگری از حرام ترین حرامهای خداوند است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *