تاملات وارده

تاملات وارده (51)- در مورد حکمت معنوی ازدواج

در مورد حکمت معنوی ازدواج میتوان گفت از نوادر است شخصی بدون ازدواج و فرزند داری و کوشش در موفق بودن در این دو مقوله به اوج قرب به خداوند دست یابد زیرا ازدواج تعهد و محبتی است به آنکه ابتدائا نسبت چندانی با فرد ندارد و فرزند داری تعهد ...

متن کامل »

تاملات وارده (50)- آیا بدون ولی میتوان راه قرب را پیمود

در برابر این پرسش که آیا بدون ولی میتوان راه قرب را پیمود، با عنایت به این موضوع که اولیاء خاص الهی یعنی چهارده معصوم ع و شخص اول عالم خلقت یعنی نبی مکرم اسلام ص ابتدائا با سایر موجودات هم عرض بوده اند به این پاسخ میرسیم که کسب ...

متن کامل »

تاملات وارده (49)- لزوم مقابله با اقدام غرب برای استاندارد سازی ایدئولوژی و اخلاق خود در سطح جهان

پس از آن که غرب دستاوردهای شگرفی در حوزه تکنولوژی و استاندارد سازی جهانی آن بدست آورده است این جسارت را یافته تا ایدئولوژی و بخصوص اخلاق خود شامل اخلاق خانواده، اخلاق پزشکی و غیره را باز تعریف و به نرم سازی آن ها در سطح جهان اقدام نماید. ایدوئولوژی ...

متن کامل »

تاملات وارده(48)- درباره شعار جدایی دین از سیاست

تمام استراتژی ها و تاکتیک های بشر چه در ابعاد خرد نظیر امور شخصی و چه در ابعاد کلان و جهانی منبعث از باورها و ارزش های او است. لذا آنگاه که دین حق در عالم جریان دارد شعار جدایی دین از سیاست چه گوینده آن بداند و چه نداند ...

متن کامل »

تاملات وارده (47)- شوق به بودن و افزایش وجود، محور همه پدیده های آفرینش

محور همه پدیده ها اعم از اصل آفرینش، تشریع، ثواب و عقاب عبارتست از اشتیاق موجود به وجود داشتن و افزایش وجود. بدین معنی که با دعوت خداوند، موجود به شوق بودن و با سپردن تعهد به رب خود از عالم امکان به عالم کون پا میگذارد و از خالق ...

متن کامل »

تاملات وارده (46)- ارزشمندی بیشتر اعتراف به حقایق در عوالم ابتدایی نسبت به عوالم آخرین آفرینش

از تدابیر الهی در آفرینش عوالم پی در پی از عالم ذر، دنیا، برزخ، قیامت تا آخرت اینست که در هر مرحله نسبت به مراحل بعد، حقایق مکتوم تر و به همان میزان اعتراف به آن ها با ارزشتر است. این وضع را میتوان همانند مسابقه ای فرض کرد که ...

متن کامل »

تاملات وارده (45)- علت دریافت کتاب با دست راست از سوی رستگاران و با دست چپ از سوی هالکان

مطابق بیان قرآن کریم در قیامت کتاب رستگاران از مقابل و به دست راست و کتاب اهل هلاک از پشت سر و به دست چپ داده خواهد شد. به نظر می رسد علت این امر اینست که علیرغم اینکه در صحنه قیامت کتاب همگان از یک سو تحویل می گردد، ...

متن کامل »

تاملات وارده (44)- نصرت انقلاب عامل اقبال و خیانت به آن عامل التجاء بشریت برای ظهور است

در فرایند ظهور، پذیرش و انتظار ملت ها برای حضور رهبری الهی برای مدیریت جهان توسط دو عامل التجاء و اقبال شکل می گیرد. اولین عامل منتج از ناعدالتی و ظلم حکومت های غیر الهی و التجاء مردم به غیب برای ظهور منجی است و عامل دوم ناشی از ارائه ...

متن کامل »

تاملات وارده (43)-نصرت انقلاب؛ نصرت بشریت در تعجیل در حصول پیشرفت های مادی و معنوی شگرف

از مقایسه بین وضعیت کشورهای مدعی دارای مبانی دینی با پیشرفتهای صورت گرفته در کشورهای سکولار عمدتا غربی این نتیجه بدست می آید که اداره ملک با دین ناقص وخامت آمیزتر از اداره آن با سکولاریسم و عقول بشری است. از سوی دیگر اداره جهان بر اساس دین کامل و ...

متن کامل »

تاملات وارده (42)- آیا میتوان بدون دین اخلاقی بود

برای این پرسش که آیا میتوان بدون دین اخلاقی بود بر مبنای یک تعریف فراگیر از دین و اخلاق پاسخی به این شکل قابل ارائه است که برای هر انسان سه رابطه شامل رابطه با خداوند، رابطه با خود و رابطه با سایرین قابل تصور است. دین متولی بیان آداب ...

متن کامل »

تاملات وارده (41)- تفاوت حکمرانی ولایت فقیه با حکمرانی دیکتاتوری

داشتن موضع در برابر حکمرانی ولایت فقیه که به لحاظ ساختاری و محتوایی دقیقا نقطه مقابل دیکتاتوریست منحصر به دو حالت همراهی کامل و یا اپوزیسیون است و امکان حالت بینابین وجود ندارد. در شیوه حکمرانی دیکتاتوری نیز مواضع فقط به همراهی کامل و اپوزیسون منقسم میگردند و به همین ...

متن کامل »

تاملات وارده (40)- دین لازمه پیشرفت مادی جوامع

در موضوع پیشرفت مادی جوامع اخلاق و یا به عبارتی کنش ها و واکنش های صحیح رفتاری زیر ساخت اساسی هر پیشرفت و تداوم آن است زیرا پرورش و اجازه بروز استعدادهای فکری و عملی و مؤثر واقع شدن آنها بر رفاه بشر جز با متخلق بودن جامعه به انصاف ...

متن کامل »

تاملات وارده (39)- تفسیر صحیح روایاتی مبنی بر پذیرش عمل بشرط ولایت

از افراط و تفریط در تفسیر روایاتی نظیر «حبط عمل بدون ولایت و محبت اهل بیت ع» می بایست به شدت پرهیز کرد. افراط به این معنی که هر گونه فعل صادر شده و منطبق بر معیارهای الهی نظیر آزادی خواهی، ظلم ستیزی و عبادات شرعی از بندگان حق جو ...

متن کامل »

تاملات وارده (38)- فلسفه در مکتب انبیاء و اولیاء

فلسفه بعنوان روشی خود بنیاد از سوی بشر و بر مبنای آزاد اندیشی، از آنجا که تلاشی است برای کشف حقیقت قابل احترام است اما بدلیل آنکه اصالت حقیقت و جریان آن را از پدیده بسوی پدید آورنده فرض میکند و همچنین اصرار بر آزاد اندیشی در عرصه هایی که ...

متن کامل »

تاملات وارده (37)- ابعاد عظیم مادی بهشت

مطابق رصد دانشمندان، در جهان قابل مشاهده تا این زمان دوهزار میلیارد کهکشان وجود دارد و در هر کهکشان بر حسب ابعاد آن بین صد میلیون تا صد هزار میلیارد ستاره همانند خورشید و گاه بسیار بزرگتر از آن جای گرفته است. بر اساس نص قرآن کریم بواسطه تحولات شگرفی ...

متن کامل »