تفسیر قرآن کریم

بسمه تعالی

“راه روشن” نام برنامه ای با موضوع تفسیر قرآن کریم است که توسط شبکه قرآن سیمای جمهوری اسلامی ایران تهیه و از این شبکه پخش شده است. در این برنامه آیت الله سید محمد قائم مقامی جهت علاقه مندان به معارف و علوم قرآنی در چارچوب نشست های ده دقیقه ای تفسیر آیات قرآن کریم را در موضوع “مهدویت در قرآن” ارائه فرموده اند. در اینجا فایل تصویری و همچنین فایل صوتی چهل و شش قسمت ضبط شده برنامه راه روشن جهت استفاده بازدید کنندگان گرامی به شرح ذیل در اختیار قرار می گیرد. این نشست ها در محل مسجد علی ابن ابیطالب (ع) واقع در تهران، بلوار آیت الله کاشانی برگزار و تصویر برداری شده است:

فرمت فایلهای تصویری:  MP4 ، حجم: بصورت متوسط چهل مگابایت

فرمت فایلهای صوتی: MP3 ، حجم: بصورت متوسط ده مگابایت

موضوع

عنوان تصویر

صوت

تفسیر قرآن کریم

نشست اول دانلود تصویر

دانلود صوت

تفسیر قرآن کریم

نشست دوم دانلود تصویر

دانلود صوت

تفسیر قرآن کریم

نشست سوم دانلود تصویر

دانلود صوت

تفسیر قرآن کریم

نشست چهارم دانلود تصویر

دانلود صوت

تفسیر قرآن کریم

نشست پنجم دانلود تصویر دانلود صوت
تفسیر قرآن کریم نشست ششم دانلود تصویر

دانلود صوت

تفسیر قرآن کریم

نشست هفتم دانلود تصویر دانلود صوت
تفسیر قرآن کریم نشست هشتم دانلود تصویر

دانلود صوت

تفسیر قرآن کریم

نشست نهم دانلود تصویر دانلود صوت
تفسیر قرآن کریم نشست دهم دانلود تصویر

دانلود صوت

تفسیر قرآن کریم

نشست یازدهم دانلود تصویر دانلود صوت
تفسیر قرآن کریم نشست دوازدهم دانلود تصویر

دانلود صوت

تفسیر قرآن کریم

نشست سیزدهم دانلود تصویر دانلود صوت
تفسیر قرآن کریم نشست چهاردهم دانلود تصویر

دانلود صوت

تفسیر قرآن کریم

نشست پانزدهم دانلود تصویر دانلود صوت
تفسیر قرآن کریم نشست شانزدهم دانلود تصویر

دانلود صوت

تفسیر قرآن کریم

نشست هفدهم دانلود تصویر دانلود صوت
تفسیر قرآن کریم نشست هجدهم دانلود تصویر

دانلود صوت

تفسیر قرآن کریم

نشست نوزدهم دانلود تصویر دانلود صوت
تفسیر قرآن کریم نشست بیستم دانلود تصویر

دانلود صوت

تفسیر قرآن کریم

نشست بیست و یکم دانلود تصویر دانلود صوت
تفسیر قرآن کریم نشست بیست و دوم دانلود تصویر

دانلود صوت

تفسیر قرآن کریم

نشست بیست و سوم دانلود تصویر دانلود صوت
تفسیر قرآن کریم نشست بیست و چهارم دانلود تصویر

دانلود صوت

تفسیر قرآن کریم

نشست بیست و پنجم دانلود تصویر دانلود صوت
تفسیر قرآن کریم نشست بیست و ششم دانلود تصویر

دانلود صوت

تفسیر قرآن کریم

نشست بیست و هفتم دانلود تصویر دانلود صوت
تفسیر قرآن کریم نشست بیست و هشتم دانلود تصویر  دانلود صوت

تفسیر قرآن کریم

نشست بیست و نهم دانلود تصویر دانلود صوت
تفسیر قرآن کریم نشست سی ام دانلود تصویر

دانلود صوت

تفسیر قرآن کریم

نشست سی و یکم دانلود تصویر دانلود صوت
تفسیر قرآن کریم نشست سی و دوم دانلود تصویر

دانلود صوت

تفسیر قرآن کریم

نشست سی و سوم دانلود تصویر دانلود صوت
تفسیر قرآن کریم نشست سی و چهارم دانلود تصویر

دانلود صوت

تفسیر قرآن کریم

نشست سی و پنجم دانلود تصویر دانلود صوت
تفسیر قرآن کریم نشست سی و ششم دانلود تصویر

دانلود صوت

تفسیر قرآن کریم

نشست سی و هفتم دانلود تصویر دانلود صوت
تفسیر قرآن کریم نشست سی و هشتم دانلود تصویر

دانلود صوت

تفسیر قرآن کریم

نشست سی و نهم دانلود تصویر دانلود صوت
تفسیر قرآن کریم نشست چهلم دانلود تصویر

دانلود صوت

تفسیر قرآن کریم

نشست چهل و یکم دانلود تصویر دانلود صوت
تفسیر قرآن کریم نشست چهل و دوم دانلود تصویر

دانلود صوت

تفسیر قرآن کریم

نشست چهل و سوم دانلود تصویر دانلود صوت
تفسیر قرآن کریم نشست چهل و چهارم دانلود تصویر

دانلود صوت

تفسیر قرآن کریم

نشست چهل و پنجم دانلود تصویر دانلود صوت
تفسیر قرآن کریم نشست چهل و ششم دانلود تصویر

دانلود صوت