تالیفات

بسم الله الرحمن الرحیم

۱- مقالات در حکمت الهی:  شامل ۲۵ مقاله فارسی در موضوع حکمت و معرفت الهی، مربوط به اوائل دهه ۶۰٫

۲- تاملات فی آیات المبارکات:  شامل ۱۳۸ تامل فلسفی و عرفانی به عربی در برخی آیات قرآن کریم مربوط به اواخر دهه ۶۰٫

۳- اومانیزم پنهان و ادوار اربعه:  شامل ۶۰ مقاله در موضوعات فکری و فرهنگی به فارسی تالیف سالهای ۷۰ تا ۹۰٫

۴- ۳۳۰ کلمه اهداء به امیر المومنین علیه السلام:  شامل ۳۳۰ کلمه در موضوعات مختلف اعتقادی تالیف سالهای ۸۳ تا ۸۷٫

۵- کلمات حکمت(۱): شامل ۳۶۰ کلمه در حکمت و معارف الهی به فارسی تالیف سالهای ۸۷ به بعد.

۶- تاملات فقهیه: در فقه استدلالی به فارسی شامل ۲۶ مقاله در موضوعات مختلف فقهی تالیف سالهای ۸۳ تا ۹۲٫

۷- تحریر التحریر:  در فقه فتوائی به عربی، حاشیه بر تحریر الوسیله حضرت امام خمینی رضوان الله علیه شامل جلد اول و بخشی از جلد دوم از سال ۷۸ به بعد.

۸- آراء فقهی: شامل ۸۴ رای فقهی در موضوعات مختلف عبادی و غیره مربوط به سال ۹۲٫

۹- درر الحکمه:  به عربی شامل گزینش ۲۱۶ جمله کوتاه و بلند حکیمانه از یکی از حکماء ربانی تالیف سال ۹۲٫

۱۰- نکته ها و مقالات: شامل ۵۱۸ نکته و مقاله در موضوعات مختلف اعتقادی و معارفی مربوط به سالهای ۸۸ تا ۹۳٫

۱۱- سیری در معنویت اسلامی: شامل مباحثی پیرامون معنویت و تداوم حاکمیت آن، معنویت و تحول، ویژگیهای نهضت حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) و تحلیل نهضت عاشورا و ارتباط آن با ظهور. تالیف سال ۹۴

۱۲- کلمات حکمت(۲): شامل ۳۳۴ کلمه در حکمت و معارف الهی به فارسی تالیف سالهای ۹۳ و ۹۴٫

 

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *