تالیفات

بسم الله الرحمن الرحیم

1- مقالات در حکمت الهی:  شامل 25 مقاله فارسی در موضوع حکمت و معرفت الهی، مربوط به اوائل دهه 60.

2- تاملات فی آیات المبارکات:  شامل 138 تامل فلسفی و عرفانی به عربی در برخی آیات قرآن کریم مربوط به اواخر دهه 60.

3- اومانیزم پنهان و ادوار اربعه:  شامل 60 مقاله در موضوعات فکری و فرهنگی به فارسی تالیف سالهای 70 تا 90.

4- 330 کلمه اهداء به امیر المومنین علیه السلام:  شامل 330 کلمه در موضوعات مختلف اعتقادی تالیف سالهای 83 تا 87.

5- کلمات حکمت(1): شامل 360 کلمه در حکمت و معارف الهی به فارسی تالیف سالهای 87 به بعد.

6- تاملات فقهیه: در فقه استدلالی به فارسی شامل 26 مقاله در موضوعات مختلف فقهی تالیف سالهای 83 تا 92.

7- تحریر التحریر:  در فقه فتوائی به عربی، حاشیه بر تحریر الوسیله حضرت امام خمینی رضوان الله علیه شامل جلد اول و بخشی از جلد دوم از سال 78 به بعد.

8- آراء فقهی: شامل 84 رای فقهی در موضوعات مختلف عبادی و غیره مربوط به سال 92.

9- درر الحکمه:  به عربی شامل گزینش 216 جمله کوتاه و بلند حکیمانه از یکی از حکماء ربانی تالیف سال 92.

10- نکته ها و مقالات: شامل 518 نکته و مقاله در موضوعات مختلف اعتقادی و معارفی مربوط به سالهای 88 تا 93.

11- سیری در معنویت اسلامی: شامل مباحثی پیرامون معنویت و تداوم حاکمیت آن، معنویت و تحول، ویژگیهای نهضت حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) و تحلیل نهضت عاشورا و ارتباط آن با ظهور. تالیف سال 94

12- کلمات حکمت(2): شامل 334 کلمه در حکمت و معارف الهی به فارسی تالیف سالهای 93 و 94.

 

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *