نکته معارفی

نکته معارفی (۸۳)- عدم ادعای افقه بودن نسبت به ائمه توسط هیچ انسانی

یکی از نکات بسیار مهم در مورد ائمه معصومین از وجود مبارک امیرالمومنین علی تا امام حسن عسگری علیهم الصلوه و السلام این است که در طول تاریخ حتی یک نفر نبوده است که ادعا کرده باشد خودش یا دیگری ...

متن کامل »

نکته معارفی (۸۲)- درجات گمراهی در عدم پذیرش حقانیت حسین ع

آن کس که می گوید نمی داند میان امام حسین علیه السلام و یزید بن معاویه لعنه الله علیه، کدام یک بر حقند و کدام یک باطل زیرا که طرفداران هر یک از این دو، هر کدام، امام خود را ...

متن کامل »

نکته معارفی (۸۱)- رابطه تشریف و تشرف متقابل بین ثقلین دین

میان ثقلین تنزیلی و تاویلی دین یعنی قرآن کریم و کعبه معظمه از یکسو و پیامبر اکرم و عترت طاهره از سوی دیگر رابطه تشریف و تشرف متقابل وجود دارد یعنی همانگونه که ثقل تاویلی دین، مشرف به شرافت ثقل ...

متن کامل »

نکته معارفی (۷۹)- استدلال شیطان در مورد عدم اطاعت امر خداوند

وقتی به شیطان گفته می شود چرا فرمان خداوند را اطاعت نمی کنی؟ در پاسخ می گوید: من آنقدر مستغرق در ذات خداوند هستم که نمی توانم به فرمان او که مادون اوست بپردازم! به این سخن شیطان هم میتوان ...

متن کامل »

نکته معارفی (۷۸)- تفسیر اراده هدایت و اضلال از سوی خداوند

اگر قرار باشد اراده هدایت و ضلالت خداوند در آیه مبارکه ۱۲۵ سوره انعام که می فرماید: « فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا » تفسیر شود باید گفت ...

متن کامل »

نکته معارفی (۷۷)- میزان انشراح سینه هر شخص در برابر نور خداوند

آیا می خواهی بدانی سینه ات در برابر نور خداوند چه مقدار منشرح است؟ بنگر که این سینه در برابر احکام خداوند به لحاظ عقیده و اجرا چه مقدار منشرح است؟ آری دقیقا آن انشراح به میزان این انشراح و ...

متن کامل »

نکته معارفی (۷۵)- تقسیم بندی آدمیان و موجودات بر مبنای آیه شریفه عرضه امانت

امانت در آیه شریفه عرضه امانت، به دلیل عقل و نقل چیزی جز ولایت و خلافت علی بن ابی طالب(ع) نیست و مراد از عرضه آن بر زمین و آسمان و جمیع موجودات این است که : چه کسی حاضر ...

متن کامل »

نکته معارفی (۷۴)- ترتیب قلب و زبان در شخص عاقل و احمق بنا به فرمایش علی ع

وقتی حضرت علی علیه السلام می فرماید: « لسان العاقل وراء قلبه و قلب الاحمق وراء لسانه » یعنی: در مورد عاقل، اول قلب است سپس زبان یا اول اندیشه است سپس اظهار و در مورد احمق، اول زبان است ...

متن کامل »

نکته معارفی (۷۳)- توسعه توام ظلم و توسعه عدالت خواهی در آخرالزمان

در آخرالزمان ما شاهد سقوط و صعود انسان و شاهد توسعه ظلم و فساد و نفسانیت از یکسو و توسعه بی نظیر عدالت خواهی و صلاح طلبی و عقلانیت و دین خواهی از سوی دیگر هستیم. آن کس که در ...

متن کامل »

نکته معارفی (۷۲)- شرط راضی شدن از خود برای خلق شدن

تشکر از خالق تبارک و تعالی برای خلق کردن و شادمانی از این بابت، همراه نیست با تشکر از مخلوق برای خلق شدن و شادمانی از این جهت. و میدانی مخلوق چه هنگام میتواند از اینکه مخلوق شده شاکر و ...

متن کامل »