نکته معارفی

نکته معارفط (792)- سخنی حکیمانه از سنت آگوستین در مورد بت پرستی

سنت آگوستین، روحانی مشهور مسیحی که به نظر می رسد از زمره کسانی است که بالذات تحت تاثیر اسلام(1) و توحید حقیقی و بالعرض متاثر از عقاید انحرافی و بدعت آمیز هستند، در مورد علت گنه کار بودن بت پرست، سخن حق و حکیمانه ای دارد. او در کتاب بزرگ ...

متن کامل »

نکته معارفی (791)- سخنی لطیف و عاشقانه از ملاصدرا ره در مورد وصف خداوند

مرحوم ملا صدرا در کتاب اسفار جلد اول ص 206 با تعلیقات مرحوم علامه حسن زاده آملی، در این مورد که خداوند تبارک و تعالی به معنای صحیح کلمه نه آنگونه که متکلمان قشری مسلک عامه می گویند، حقیقتی است دیدنی، شنیدنی، بوییدنی و لمس کردنی، سخنی لطیف و عاشقانه ...

متن کامل »

نکته معارفی (790)- علت مشکل نداشتن آدمیان با انبیاء و مشکل داشتن با اولیاء در وجه غالب

اگر پرسش شود که علت مشکل نداشتن آدمیان با انبیاء و مشکل داشتن با اولیاء در وجه غالب چه بوده و به تعبیر دیگر از آنجا که هر نبی در عین حال ولی است، پرسش را می توان این گونه مطرح نمود که علت پذیرفتن انبیاء از حیث نبی بودنشان ...

متن کامل »

نکته معارفی (789)- آنچه موجب ترس و گریز از مرگ است

حیات این جهان، حیاتی است آمیخته با مرگ و مرگ، لحظه اتصال این حیات است به حیات خالص ابدی. یعنی که وقوع مرگ همان نفی مرگ است و عدم درک این حقیقت همراه با این پندار که وقوع مرگ همان اثبات مرگ است موجب ترس و گریز از مرگ است.

متن کامل »

نکته معارفی (788)- سرالسر حقیقت امر بین الامرین

سرالسر درک حقیقت لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین، درک مساوقه اراده خداوند بر ایجاد و اراده مخلوق بر انوجاد و همچنین مساوقه اراده خداوند و اراده مخلوق در مورد فعل طاعت و فعل معصیت است. با این تفاوت که در عین تساوق دو اراده و عدم ...

متن کامل »

نکته معارفی (787)- امکان فهم سخن خداوند آنگونه که او می خواهد

وقتی گوینده ای سخنی می گوید، سخن او را دو گونه می توان فهمید. نخست آن گونه که خود گوینده می خواهد و دوم آن گونه که شنونده می خواهد. در این جهت در برابر این پرسش که آیا امکان فهم سخن گوینده آن گونه که او می خواهد وجود ...

متن کامل »

نکته معارفی (786)- علت دوست نداشتن مرگ

پاسخ این پرسش که چرا مرگ را دوست نداریم؟ این نیست که: زیرا زندگی را دوست داریم، بلکه دقیقا برعکس است و پاسخ این است که: زیرا زندگی را دوست نداریم و شبه زندگی قبل از مرگ را با زندگی واقعی پس از مرگ اشتباه گرفته ایم.

متن کامل »

نکته معارفی (785)- در مورد حسن و قبحِ سیاسی و سکولار بودن دین

آنگاه که سخن از مطلق دین که شامل دین حق و ادیان باطل است، به میان می آید، در مورد حسن و قبح سیاسی یا سکولار بودن دین نمی توان سخن گفت زیرا سیاسی و ایدئولوژیک بودن ادیان باطل همانقدر بد است که سکولار بودن دین حق و سیاسی و ...

متن کامل »

نکته معارفی (784)- آغاز عصر نه شرقی و نه غربی واقعی

پایان سلطنت غرب بر جهان که در عصر ما، امری قطعی و حتمی است و درک آن با اندکی شعور معمولی چه رسد به شعور مستنیر به نور خداوند، امکان پذیر است، بمعنای رجوع به سلطنت شرق بر عالم نیست بلکه آن بمعنای آغاز شکوهمند ترین دوران تاریخ بشر یعنی ...

متن کامل »

نکته معارفی (783)- زیبایی زن، از سنخ زیبایی خداوند

زیبائی زن مانند زیبائی جمادات، نباتات و حیوانات نیست که نظر به آنها برای عموم آزاد و مباح باشد بلکه این زیبائی از جنس و سنخ زیبائی خداوند است که نظر به آن تنها برای اهل و محرم جایز است و هرگونه عرضه عمومی زیبائی زنانه بمعنای تنزل دادن زن ...

متن کامل »

نکته معارفی (782)- تناظر ایمان و شهود

ایمان، دقیقا همان شهود و رویت است به گونه ای که هر درجه از آن، همان درجه از شهود و رویت است، بنابراین یومنون بالغیب که وصف مومنان است یعنی یشاهدون الغیب یعنی آنچه قبل از ایمان غیب بود اکنون شهاده است کما قال امیرالمومنین علی علیه السلام: لم تره ...

متن کامل »

نکته معارفی (781)- مقایسه ذات مؤمن و کافر

تفاوت مومن و کافر علاوه بر بهشتی بودن مومن و جهنمی بودن کافر، در این است که مومن همچون خداوند دارای ذاتی ساده، روشن و غیر متناقض است. از این رو او بهشت را که معدن لذات ابدی است دوست دارد و از دوزخ که معدن آلام ابدی است بیزار ...

متن کامل »

نکته معارفی (780) – عدم امکان انتخابی جز بهشت و جهنم برای آنکه وجود را برگزیده

آن کس که میان بودن و نبودن، بودن را برگزیده درحالیکه می توانست همچنان در کتم عدم و امکان باقی بماند، اینک باید میان بودن سعادتمندانه که همان اقامت ابدی در بهشت است و بودن شقاوتمندانه که همان درنگ ابدی در دوزخ است، یکی را انتخاب کند. چنین کسی پس ...

متن کامل »

نکته معارفی (779)- آفرینش، مسئولیتی دوگانه

آفرینش، حاصل تصمیم دوجانبه آفریدگار بر آفریدن و آفریده بر آفریده شدن و در نتیجه فرایند مسئولیت دو گانه است. و این که آن کس که نبوده چگونه تصمیم می گیرد که باشد، یکی از شورانگیزترین و محوری ترین مباحث حکمت الهی است.

متن کامل »

نکته معارفی (778)- دو محذور عقل در توصیف خداوند

عقل در موضوع توصیف خداوند با دو محذور روبروست. نخست، محذور ورود به حوزه غیر مجاز که اگر در این حوزه وارد شود، حاصلش الهیات تشبیهی و لفاظی های بدون مابازاء خواهد بود و دیگر محذور امتناع از ورود به حوزه های مجاز که حاصلش الهیات تعطیلی و غیر علمی ...

متن کامل »