علت العلل رفتارها و مواضع آقای دکتر سروش

بسم الله الرحمن الرحیم
اگر گفته شود چرا این آقای دکتر سروش حتی یک کلمه علیه اسرائیل و صهیونیزم و یهودیت سیاسی و ایدئولوژیک که همان صهیونیزم است سخن نمی گوید لکن همواره زبانش در نقد و نقض اسلام سیاسی و ایدئولوژیک و حکومت اسلامی و ولایت فقیه دراز و صدایش بلند است؟ پاسخ این است که ایشان انسانی است بشدت اخلاقی و منضبط و هرگز حاضر نیست برخلاف رسالت علمی که برای خود قائل است، وارد حوزه دیگری بشود و رسالت ایشان تنها نقد اسلام سیاسی و ایدئولوژیک است و نه یهودیت سیاسی و ایدئولوژیک. اگر گفته شود ایشان با مطلق سیاسی و ایدئولوژیک کردن دین اعم از یهودیت و اسلام مخالف است، پاسخ این است که بسیار خوب چرا ایشان بصورت توامان اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران که یکی یهودیت را سیاسی و ایدئولوژیک کرده و دیگری اسلام را محکوم نمی کند؟ پاسخ این است که علاوه بر آنکه محکوم ساختن اسرائیل خارج از رسالت یا ماموریت محوله به ایشان است، این امر در متن واقع و نفس الامر، غیر ممکن است یعنی محال است که کسی بتواند در آن واحد مخالف اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران باشد کما اینکه محال است بتواند موافق هر دو باشد زیرا که فلسفه وجودی اسرائیل، حاکمیت یک دین منسوخ است که نزد خداوند، عدم حاکمیت و ذمی بودن آن مطلوب است و فلسفه وجودی جمهوری اسلامی، حاکمیت یک دین ناسخ و زنده است که نزد خداوند، حاکمیت آن مطلوب و ذمی بودنش حرام است و ایندو نقیضینی هستند که اجتماع و ارتفاعشان محال است. بنابراین می ماند که بگوییم علت العلل رفتارها و مواضع آقای دکتر سروش موافقت با حاکمیت یهود و مخالفت با حاکمیت اسلام است. حال اینکه آیا انسان می تواند مسلمان باشد و به محکومیت و تحت ذمه بودن اسلام باور داشته باشد، پرسشی است که پاسخ به آن نیازمند بررسی جداگانه ایست.
سید محمد قائم مقامی
26 آذر 1400

2 نظر

  1. سلام متنتان سراسر تناقض است من کاری به سروش و تفکرات عجیب و غریبش ندارم اما اینکه میگویید محال است کسی با اسراییل و ایران دوست توامان باشد غلط است . روسیه و آقای پوتین هم با جمهوری اسلامی رفیق شفیق است و هم با اسراییل دل و قلوه رد و بدل میکند ……….با احترام

    • باسلام
      در اینگونه موارد که رابطه ای توأمان با نقیضین رخ داده است (مانند رابطه با اهل بیت ع و دشمنان ایشان) یکی از روابط بالاصاله و رابطه دیگر بالعرض می باشد و در نهایت رابطه بالاصاله بر رابطه بالعرض چیره خواهد شد. به نظر ما و بر اساس شواهد موجود هم اکنون رابطه روسیه با ایران بالاصاله و بر اساس فهم روسیه از حقانیت جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته و رابطه وی با رژیم اسراییل بالعرض و درنهایت به هدم این رابطه منجر خواهد شد. در این موضوع شخص آقای پوتین مطرح نبوده و کلیت نظام روسیه مد نظر می باشد.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *