مقالات

هشتاد و چهار خصلت نیکوی مومن

بسم الله الرحمن الرحیم بدانکه مؤمن بر مبنای حروف الفبا و در هر حرف سه خصلت، دارای ۸۴ خصلت نیکوست از این قرار: او اهل ایمان(۱) و استقامت(۲) و امانت(۳) و برالوالدین(۴) و بصیرت(۵) و بهروزی(۶) و تقوی(۷) و توبه(۸) و تواضع(۹) و ثبات(۱۰) و ثناء(۱۱) و ثواب(۱۲) و جمال(۱۳) ...

متن کامل »

سخنی درمورد مناسک عزاداری

بسم الله الرحمن الرحیم مناسک و مراسم عزاداری حسینی علیه السلام از حیثی شبیه مناسک و مراسمی مانند حج و نماز و از حیثی متفاوت با آن است زیرا که در هر دو دسته از مناسک، اصل از خداوند و اجرا از مردم است با این تفاوت که در مراسمی ...

متن کامل »

سخنی در باب معرفت

بسم الله الرحمن الرحیم رمز و راز معرفت که همان رمز و راز ولایت الهی است، شناخت شئ است کما هو الشئ نه کما هو العارف. و اگر از منظر واقعیت متسافل و جهالت قدیم و جدید، معرفت همواره کما هو العارف است و این معروف است که به رنگ ...

متن کامل »

بحثی در مورد ولایت، عصمت و نظارت

بسم الله الرحمن الرحیم مناط نیازمندی انسان به ولی اعم از ولی اصلی که دارای عصمت اصلیه و ولی تبعی که دارای عصمت ظلیه است، همان مناط نیازمندی عقل به شرع یا عقل جزیی به عقل کلی است که در این ارتباط، انسان در جایگاه عقل یا عقل جزیی و ...

متن کامل »

دو نکته در مورد ترجمه خطبه ۱۹۹ نهج البلاغه

بسم الله الرحمن الرحیم در خطبه ۱۹۹ نهج البلاغه که در سفارش به نماز و زکات و اداء امانت ایراد گردیده، دو جمله از آن که مربوط به زکات و امانت است توسط مترجمین گرامی نهج البلاغه غالبا بصورتی ترجمه شده که بنظر می رسد خالی از اشکال نباشد. جمله ...

متن کامل »

مراتب هشتگانه انسان و دین

بسمه تعالی بدانکه آدمی را ظاهریست و باطنی و هر کدام از ظاهر و باطن او را دو ماده نوعیه و شخصیه و دو صورت نوعیه و شخصیه است. حال بدانکه ماده نوعیه ظاهریه او نامش «طبیعت» است و صورت نوعیه ظاهریه او نامش «ماده» است و ماده شخصیه ظاهریه ...

متن کامل »

توضیحی در مورد خطبه هشتادم نهج البلاغه

بسمه تعالی خطبه هشتادم نهج البلاغه ظاهرا در نکوهش زنان و در واقع در ستایش آنان است زیرا که اگر برای زنان نقصی در ایمانشان نیست جز قعودشان از صوم و صلاه در ایام حیضشان و نقصی در عقولشان نیست جز به دلیل برابر بودن شهادت دو زن با شهادت ...

متن کامل »

میعادگاه دوم

بسمه تعالی حج، مراسم و مناسکی است تنزیلی و متشابه که باید به گونه ای صحیح تاویل و معنی شود تا از فضای تشابه خارج و وارد فضای محکم گردد. حال بدانکه مراسم و مناسک اربعین حسینی که هرساله همچون حج در زمان و مکان معینی صورت می پذیرد، مناسکی ...

متن کامل »

اعلام هفت حقیقت در سوره مبارکه فاتحه الکتاب

بسم الله الرحمن الرحیم در سوره مبارکه فاتحه الکتاب که گنج الهی و عظیم ترین هدیه خداوند به انسان است، عبد هفت حقیقت را اعلام و ضمن آنها ظاهرا دو مطلب و در واقع یک مطلب را از خداوند درخواست می نماید. حقایق هفتگانه از این قرار است: ۱- اعلام ...

متن کامل »

بحثی در موضوع فوتبال

بسم الله الرحمن الرحیم عصری که در آن زندگی می کنیم که یکی از اعصار آخرالزمانی است، عصر تجلی ویژگی های کاملا متضاد است. در این عصر هم شاهد بلوغی بی نظیر هستیم و هم کودکی ای بی نظیر. هم با انفجار نور و عقلانیت و ذکر و فکر روبروئیم ...

متن کامل »

در مورد شعری از مولوی

بسم الله الرحمن الرحیم در اشعار مولوی، سخنان حق و باطل وجود دارد لکن سخنان حقش بیشتر از سخنان باطل است زیرا که مولوی بیشتر تحت تاثیر حضرت علی علیه السلام قرار دارد تا مخالفین. گویی که اثرپذیریش از حضرت علی علیه السلام و اهل بیت، ذاتی و از شیخین ...

متن کامل »

بحثی در موضوع شناخت

بسم الله الرحمن الرحیم موضوع شناخت را می توان از جنبه ها و جهات مختلف مورد بررسی قرار داد. اولین جنبه این است که عالم مادون ذات اقدس احدیت،یک تریلوژی است که مقولات سه گانه آن عبارتند از: وجود، شناخت و اراده. یعنی که هر موجود از ذره تا دره ...

متن کامل »

به مناسبت روز هنر انقلاب اسلامی و به یاد شهید آوینی / بحثی در دین و سینما

بسم الله الرحمن الرحیم سینما مانند دنیا و مانند دین دارای دو طبیعت اولیه و ثانویه است.طبیعت اولیه سینما مانند طبیعت اولیه دنیا، لهو و لعب و طبیعت ثانویه آن مانند طبیعت ثانویه دنیا، ذکر و فکر است، همانگونه که طبیعت اولیه دین، ذکر و فکر و طبیعت ثانویه آن ...

متن کامل »

تفاوت فقیه و غیر فقیه

بسمه تعالی هنگامی که انسان، فقیه در دین نباشد و در عین حال بخواهد در دین سخن بگوید، به این صورت است که نخست بر مبنای ذوق و سلیقه و اقتضاء جو، به نظری متمایل میشود، آنگاه برای اینکه اثبات کند خداوند نیز همین نظر را دارد، میان ادله و ...

متن کامل »

در مورد داریوش شایگان

بسمه تعالی داریوش شایگان که اخیرا به یوم الحساب و به ابدیت پیوست از جمله متفکرانی بود که قبل از انقلاب نقاد اندیشه غرب و منادی ضرورت بازگشت به آئین و معنویت بود لکن هنگامی که با وقوع انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت دینی در ایران، مصداق واقعی و عینی ...

متن کامل »