بحثی در مورد آغاز قرن

بسمه تعالی
ظاهرا در مورد اینکه آغاز هر چیز به لحاظ زمانی، نقطه صفر است یا عدد یک، اختلاف کارشناسی وجود دارد و به نظر اینجانب نقطه آغاز هر چیز قطعا همان نقطه صفر و عدد یک علامت سپری شدن یک دوره از نقطه آغاز است فی المثل در مورد هجرت مبارک پیامبر اکرم ص از مکه معظمه به مدینه منوره که مبدا تاریخ هجری شمسی و قمری است، نقطه آغاز هجرت یا همان نقطه صفر تاریخ هجری، لحظه خروج پیامبر اکرم ص از مکه معظمه یا ورود آن حضرت به مدینه منوره است و پس از آن گفته می شود یک دقیقه، یک ساعت، یک هفته، یک ماه و سرانجام یک سال اعم از گاه شماری قمری یا شمسی از هجرت گذشت یعنی که عدد یک، پایان سال اول و آغاز سال دوم است. از این قرار سال 1400 قمری آغاز قرن پانزدهم هجری قمری و سال 1400 شمسی آغاز قرن پانزدهم هجری شمسی و سال1401 آغاز دومین سال این قرن است همانگونه که سال 2000، بالاتفاق آغاز قرن بیست و یکم میلادی بود.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *