تاملات فقهیه

تاملات فقهیه (21)- بحثی در حجیّت قطع

بسم الله الرحمن الرحیم حجیت قطع حتی در صورتیکه آنرا ذاتی بدانیم، نمی تواند علی الاطلاق باشد. زیرا چنانچه کسی در مورد یکی از اولیاء خداوند قطع کند که او -العیاذ بالله- کافر و مهدور الدم است و به قطع خود عمل کند، هرگز در این عمل معذور نخواهد بود ...

متن کامل »

تاملات فقهیه (20)- تبیین مراد از روایات تحلیل خمس

بسم الله الرحمن الرحیم مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه در کتاب الخمس جواهر ذیل این بحث که هنگام غیبت امام علیه السلام، برخی از فقها با استناد به اخبار تحلیل خمس از ناحیه معصومین علیهم السلام، قائل به اباحه آن برای شیعیان هستند و با نقل مناقشات مرحوم صاحب ...

متن کامل »

تاملات فقهیه (19)- بحثی در مورد حد لواط

بسم الله الرحمن الرحیم در مورد حدّ لواط، مرحوم محقق درشرائع می‌فرماید این حدّ در صورت ایقاب ، قتل است نسبت به فاعل و مفعول چنانچه هر دو بالغ و عاقل بوده باشند و در این مورد میان حر و عبد و مسلم و کافر و محصن و غیر محصن ...

متن کامل »

تاملات فقهیه (18)- تعیّن غسل مخرج غائط مطلقاً

بسم الله الرحمن الرحیم در موضوع استنجاء و تطهیر مخرج غائط، مشهور علما تخییر میان غسل با آب و مسح با حجر و مدر و خرق و غیره با قید افضلیت غسل است. امام خمینی رضوان الله علیه در تحریر الوسیله می‌فرماید:« و یتخیر فی مخرج الغائط بین الغسل بالماء ...

متن کامل »

تاملات فقهیه (17)- وجه جمع روایات معارض در باب نجاست و طهارت خمر

بسم الله الرحمن الرحیم وجه جمع روایات معارض در باب نجاست یا طهارت خمر و مسکر در عین اتفاق بر حرمت شرب آن، نه حمل روایات نجاست بر استحباب طهارت ملاقی و نه حمل روایات طهارت بر تقیه و نه طرح روایات طهارت به دلیل شهرت فتوی در مورد نجاست ...

متن کامل »

تاملات فقهیه (16)- تبیین نکته ای فقهی در موضوع استماع غیبت مجاز

بسم الله الرحمن الرحیم در بحث از حرمت یا عدم حرمت استماع غیبت در آنجا که قائل بجواز غیبت برای متکلّم هستیم و سامع نه نسبت به جواز غیبت علم دارد که استماع بلا اشکال برایش جایز و نه نسبت به حرمت آن علم دارد که استماع بلا اشکال برایش ...

متن کامل »

تاملات فقهیه (15)- عدم سقوط استحباب نکاح با نکاح اوّل

بسم الله الرّحمن الرّحیم پس از مفروض عنه بودن استحباب نکاح که استحبابش به لحاظ کتاب و سنّت و عقل و اجماع ثابت است، این سؤال مطرح می‌شود که آیا این استحباب در مورد مردان اختصاص به زوجة واحدة دارد یا شامل تعدّد زوجات نیز می‌شود؟ یعنی همان‌گونه که برای ...

متن کامل »

تاملات فقهیه (14)- کفایت رویت هلال با چشم مسلح

بسم الله الرحمن الرحیم روایات بسیاری که راه شناخت آغاز و پایان ماه مبارک رمضان و سایر ماه ها را رویت هلال می داند به این مضمون که: “فاذا رایت الهلال فصم و اذا رایته فافطر” (1) یا “الصوم للرویه و الفطر للرویه” (2) و غیره، در مورد نحوه رویت ...

متن کامل »

تاملات فقهیه (13)- حکم نوشیدن آب برای روزه‌دار در صورت خوف تلف

بسم الله الرّحمن الرّحیم در جواز نوشیدن آب برای روزه‌داری که از شدّت عطش، خوف تلف به او دست داده، اختلافی نیست زیرا که بر مبنای عمومات و قواعد مسلّم این امر روشن و بدیهی است و امّا اختلاف در دو مورد است، نخست اینکه آیا چنین موردی ملحق به ...

متن کامل »

تاملات فقهیه (12)- عدم جواز بقاء بر تقلید از میت

بسم الله الرحمن الرحیم در مورد جواز و یا عدم جواز بقاء بر تقلید از میت اقوالی است همچون جواز بقاء مطلقا و عدم آن مطلقا و وجوب و جواز آن در بعضی از صور و حق آن است که تقلید از میت مطلقا و در هیچ صورتی جایز نباشد ...

متن کامل »

تاملات فقهیه (11)- عدم ثبوت هلال از راه تقلید

بسم الله الرحمن الرحیم هلال ماه چه رمضان و شوال و چه سایر ماهها از طریق رویت شخص، شیاع مفید علم، گذشتن 30 روز از ماه قبل، بینه شرعیه یعنی شهادت 2 مرد عادل و حکم حاکم چنانچه خطای او معلوم نباشد ثابت می شود و اعتباری به قول منجمین ...

متن کامل »

تاملات فقهیه (10)- کفایت رویت هلال ماه در منطقه ای از زمین برای سایر مناطق

بسم الله الرحمن الرحیم در روایات بسیار که ملاک آغاز و پایان ماه و صیام و افطار منوط به رویت هلال اعلام شده و در برخی از آنها هم چون روایت “اسحاق بن عماد” از امام صادق (ع) که فرمود: “فان شهد اهل بلد آخر انهم راوه فاقضه” (1) شهادت ...

متن کامل »

تاملات فقهیه (9)- عدم جواز دعا به غیر عربی در نماز

بسم الله الرحمن الرحیم مرحوم شیخ صدوق در “من لا یحضر الفقیه” در اثبات جواز دعا به زبان فارسی در قنوت می فرماید: << و ذکر شیخنا محمد بن الحسن بن احمد بن الولید رضی الله عنه عن سعد بن عبدالله انه کان یقول؛ لا یجوز الدعا فی القنوت بالفارسیه، ...

متن کامل »

تاملات فقهیه (8)- عدم جواز مطلق استمتاع از زوجه صغیره

بسم الله الرحمن الرحیم مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه در مورد جواز سایر استمتاعات از زوجه صغیره به غیر از وطء یا دخول که حرام قطعی است می فرماید این استمتاع جایز و منطبق با اصل سالم از معارض است (1) و در جای دیگر در مورد تحریم زوجه ...

متن کامل »

تاملات فقهیه (7)- عدم مبطلیت ریا در نماز و سایر عبادات

بسم الله الرحمن الرحیم مشهور میان متاخرین و متاخرین متاخرین از علما و فقها اعلی الله مقامهم، مبطلیت قصد ریا در عبادات و بخصوص در نماز است به گونه ای که حتی قصد ریا در بعض افعال ولو فعل مندوب را موجب بطلان عبادات دانسته اند و مرحوم صاحب جواهر ...

متن کامل »