حکمت روز (۹۹۹)- نسبت میان خداوند و حجج

نسبت میان خداوند و حجج نسبت میان ذات و صفات است زیرا همان گونه که ذات سابق است بر صفات وجودا” و مسبوق است بر آن ظهورا”، همچنین خداوند سابق است برحجج به لحاظ وجود و معرفت اولیه و مسبوق است بر آنان به لحاظ ظهور و معرفت ثانویه.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *