آرشیو نویسنده: admin

نکته معارفی (۱۴۳)- انتقام شیطان از یکی از علمای ربانی

تبدیل میراث علمی و فکری عالم ربانی عظیم الشانی همچون مرحوم شیخ احمد احسائی به جریان سراسر باطل و شیطانی بابیت و بهائیت، انتقامی بود که شیطان از شخص شیخ مرحوم و از آن مهمتر از اولیاء معصوم شیخ گرفت ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۴۲)- در مورد تطبیق شخصیت های مشهور با شخصیت های الهی قرآنی

در مورد تطبیق دادن شخصیت هایی مانند اسکندر مقدونی و کوروش ایرانی و امثال آنها با شخصیت الهی مذکور در قران کریم باید گفت این تطبیق از مقوله کانه هو و تطبیق فرد با نوع بوده زیرا که جناب ذوالقرنین ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۴۱)- مسلمان بودن تمام انبیاء و اولیاء و شیعیان ایشان

با آنکه به نص «هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا» الحج ۷۸، نامگذاری دین خداوند به نام اسلام، توسط حضرت ابراهیم ع صورت پذیرفته و از آن هنگام تمام انبیاء و اولیاء و شیعیان آنان، مسلمان نامیده میشدند، ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۴۰)- جایگاه ذکر و لهو در زندگی مومن و کافر

رکن رکین زندگی مومن، ذکر و رکن رکین زندگی کافر، لهو( سرگرمی ) است زیرا که در پایان زندگی هردو، پدیده ایست به نام مرگ که مومن را از زندان موقت این جهان به قصر ابدی آن جهان منتقل میسازد ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۳۹)- امکان نیل به مقام عصمت برای غیر چهارده معصوم ع

مهمترین دلیل امکان نیل به مقام عصمت برای غیر ۱۴ معصوم علیهم السلام بشرط تشیع و تبعیت از آن وجودات مقدسه و با حفظ تفاوت میان مقام متبوع و مقام تابع، همان است که عارف بالله و فقیه ربانی مرحوم ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۳۷)- دو رکن درونی و دو رکن بیرونی ایمان

ایمان دارای دو رکن درونی و بیرونی است. دو رکن درونی ایمان عبارتند از اقرار عقلی و معرفت قلبی و دو رکن بیرونی عبارتند ا ز اقرار زبانی که ترجمان و ظهور اقرار عقلی است و دیگر عمل به ارکان ...

متن کامل »

نکته سیاسی (۶۳)- دو بطن ظلمانی و نورانی نهضت مشروطیت و برون داد این دو بطن

نهضت مشروطیت به دلیل وجود انگیزه ها و نیات کاملا متفاوت در آن و به دلیل حضور دو طایفه متعارض روشنفکران غرب گرای لائیک و سکولار و عالمان متدین و مردمی در جایگاه رهبری نهضت، دارای دو بطن سیاه و ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۳۶)- گونه صحیح زندگی و نتیجه آن

انسان باید بگونه ای زندگی کند که وقتی جوان است بگوید: «چه چیز قشنگتر از جوانی؟» و وقتی پیر می شود بگوید: «چه چیز قشنگتر از پیری؟». چنین کسی وقتی زنده است می گوید: «چه چیز زیباتر از زندگی؟» و ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۳۴)- سابق و مسبوق بودن اسلام نسبت به کفر و جاهلیت مدرن

موجود قدیم نسبت به پدیده کهنه هم سابق است و هم مسبوق، همچنین نو حقیقی نسبت به پدیده شبه نو هم سابق است و هم مسبوق از اینرو اسلام که نماد قدمت و تازگی است نسبت به کفر و جاهلیت ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۳۳)- واقعیت نزاع میان اسلام و کفر جهانی

نزاع میان اسلام و کفر جهانی، نزاع میان پدیده بسیار قدیم و بسیار جدید اسلام از یکسو و پدیده بسیار کهنه و پوسیده و در عین حال بسیار مدرن و نوسازی شده جاهلیت از سوی دیگر است، یعنی که در ...

متن کامل »

نکته سیاسی (۶۱)- بی خردی دولت کنونی آمریکا در مورد سخن معروف امام خمینی ره

دولت کنونی آمریکا که بشدت بحران زده و پریشان احوال و بیش از دولتهای سابق آمریکا اسراییلی و بی خرد است، ظاهرا می خواهد ثابت کند که سخن امام خمینی رضوان الله علیه که فرمود: آمریکا هیچ غلطی نمی تواند ...

متن کامل »