حکمت روز (۹۹۸)- کار انبیاء و حجج الهی

کار انبیاء و حجج الهی، بازشناساندن و افزون شناساندن خداوند است و گرنه همان گونه که ذات اقدس احدیت سابق بر موجودیت انبیاء و حجج است همچنین معرفت خداوند نیز سابق بر معرفت انبیاء و حجج است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *