در مورد دو حیث وجودی امام خمینی ره

بسم الله الرحمن الرحیم
امام خمینی رضوان الله تعالی علیه که ورودش به ایران در ۱۲ بهمن ۵۷ تا ابد مبارک باد، دارای دو حیث است: نخست امام خمینی به عنوان مجتهدی مانند سایر مجتهدان که لسانش در حوزه ظنیات و نظریات اعم از فروعی و اصولی این است که : «به نظر من این حکم خداوند است» یا «به نظر من این حکمت خداوند است» و از این حیث، فقه امام جواهری، فلسفه اش صدرایی و عرفانش محی الدینی است و امام از این حیث مانند سایر علما قابل رد و قبول و نقض و ابرام است و حیث دیگر امام خمینی به عنوان امام و حاکم الهی و ولی ففیه زمان و وارث و سخنگوی جمیع پیامبران در عصر ما که از این حیث لسان مبارکش در حوزه قطعیات و ضروریات این است که: هذا حکم الله و هذه حکمت الله که از این حیث، فقه امام ولایی و فوق جواهری و فلسفه و عرفانش بطور تام و تمام قرانی و روایی و متفاوت با فلسفه صدرایی و عرفان محی الدینی است. و امام از این حیث مانند انبیاء و معصومین علیهم السلام قابل نقد و نقض و رد نیست و هر گونه نقض و ردی به ایشان از این حیث، نقض و رد معصوم علیه السلام و در حد شرک بالله است و خلط و مزج این دو حیث با یکدیگر و تسری احکام یکی به دیگری نیز عملی ناروا و خلاف عقل و حکمت است.
سید محمد قائم مقامی
۱۲ بهمن ۱۳۹۸

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *