نکته معارفی (757) – پنج شین که سراسر وجود مؤمن را از آن آفریدند

مومن را از 5 شین آفریدند: از شکر و شوق و شور و شیدایی و شرمندگی. نه اینکه بخشی از وجود مومن شکر و بخشی شوق و الی آخر باشد بلکه سراسر و شراشر وجود مومن شکر و شوق و شور و شیدایی و شرمندگی است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *