نکته معارفی (756)- علل آشکار و پنهان غیبت امام زمان عج

در مورد علت غیبت امام زمان عج ما از سویی با دلیلی کاملا آشکار و از سوی دیگر با علتی کاملا پوشیده و مرموز روبرو هستیم. دلیل آشکار غیبت همانا قعود و توانی اکثریت خلایق از نصرت حق و یاری ولایت بوده است و اما علت این علت یعنی مصلحت موجود در این قعود و توانی و زمان برطرف شدن آن ، رازی است کاملا پوشیده و پنهان.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *