نکته معارفی (755)- امام زمان عج، دوم واضح علی الطلاق پس از خداوند

اگر پرسش شود که اصلی ترین و مهم ترین دلیل بر وجود مقدس امام زمان عج کدام است؟ پاسخ این است که آن دقیقا همان اصلی ترین و مهمترین دلیل بر وجود خداوند است. اگر اصلی ترین دلیل بر وجود خداوند، وضوح بی کران و دلالت ذات اقدس احدیت بر ذات اقدس است، همچنین اصلی ترین دلیل بر وجود خلیفه و حجت اعظم خداوند، وضوح شدید و دلالت نفس مقدس حضرت امام مهدی عج بر خود است. یعنی که اول واضح علی الاطلاق هستی که اظهر من الظهور و انور من النور و ابده من الوجود است، خداوند و در پرتو وضوح خداوند، دوم واضح علی الاطلاق، حضرت مهدی عج است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *