نکته معارفی (754)- واقعیت رنج و لذت

سخن نورانی امیرالمومنین علی علیه السلام را که فرمود: ما خیر بخیر بعده النار و ما شر بشر بعده الجنه، می توان این گونه ترجمه نمود: آن لذت که به دنبالش رنج ابدی باشد لذت نیست و آن رنج که به دنبالش لذت ابدی باشد رنج نیست. فتامل

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *