تاملات وارده (61)- کنش عارفانه امام خمینی ره در رهبری و تحقق انقلاب اسلامی

در خصوص جایگاه امام خمینی ره بعنوان یک رهبر عارف می بایست گفت امام ره در شهودی معتدل علاوه بر جمال الهی که مشهود قاطبه عرفاست، جلال الهی را نیز که مظهر آن اقتدار و حاکمیت خداوند بر هستی است به میزانی غبطه برانگیز درک و شهود کرده است. لذا بعنوان عارفی عامل در قامت یک رهبر در صدد تبیین و تحقق حاکمیت الهی بر جامعه بر آمده و انقلاب مردمی اسلامی را هدایت نمود. از اینرو انقلاب اسلامی را نه فقط یک واکنش مصلحانه به انحطاط حکومت سلطنتی بلکه باید کنشی عارفانه در جهت انطباق و همسو کردن حکومت در جوامع انسانی با حکومت خداوند در عالم هستی دانست.
مهدی عرفانی

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *