تاملات وارده (59)- تحلیل علت پیشرفت ظاهری ممالک غربی نسبت به ممالک اسلامی

چنانچه بخواهیم با زبان اهل حساب برای این پرسش که چرا ممالک غربی نسبت به ممالک اسلامی به حسب ظاهر وضعیت پیشرفته تری دارند پاسخی ارائه کنیم می توانیم بگوییم زندگی معادله ایست که همگان در صدد حل آنند اما از آنجا که افق دید اهل دین وسیعتر از اهل دنیا و شامل دنیا و عقبی است معادله ایشان بزرگتر و دارای پارامترهای بیشتری است در حالیکه معادله اهل دنیا همانند افق دیدشان محدود و فانی است. اگر اهل دین با پیروی از شریعت در عمل موفق به حل معادله خود شوند که انشالله بزودی موفق خواهند شد و حل نهایی و تام این معادله بدست مبارک بقیه الله اعظم عج صورت خواهد گرفت دستاوردهای بسیار شگرفی توامان برای عقبی و دنیای انسان ها حاصل خواهد شد.
مهدی عرفانی

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *