تاملات وارده (58)- نمونه ای از لطایف قرآنی

به عنوان نمونه ای از لطایف قرآنی در آیات کریمه 65 و 66 سوره انفال آنجا که خداوند در شرایط قوت ایمان وعده غلبه صد مؤمن بر هزار کافر و در شرایط ضعف ایمان وعده غلبه صد مؤمن بر دویست کافر را می دهد علاوه بر پیام مستقیم آیه که عبارتست از تقویت انسان بواسطه ایمان دو نکته نهفته است. اول اینکه در رویارویی با دشمن چنانچه علاوه بر پیروزی معنوی غلبه ظاهری نیز مد نظر باشد مؤمنین می بایست با محاسبات لازم از جمله سنجش قوا و امکانات خود اقدام به رویارویی مستقیم نمایند و دوماً از آنجا که خداوند نفرموده غلبه یک بر ده و یا یک بر دو بلکه اعداد بزرگتر مبنای محاسبه قرار گرفته مشخص میشود این مقایسه برای معدل وضعیت مؤمنین است و در خصوص مصادیق افراد، مبنای محاسبه ممکن است بیشتر و یا کمتر باشد.
مهدی عرفانی

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *