تاملات وارده (56)- چرایی وجود آیات عتاب با وجود عصمت رسول اکرم ص

در خصوص چرایی وجود آیات عتاب در قرآن مجید با وجود عصمت حضرت ختمی مرتبت صلوات الله علیه می توان گفت تدقیقِ افعال معصوم ع وابستگی کامل به موقعیت ناظر دارد. به این معنی که چنانچه این نظر از سوی معصوم بالاتر صورت گیرد حتما نکات قابل بهبودی منکشف خواهد شد ولیکن برای افراد با درجه پایین تر، این فعل معصوم، کامل و قابل الگو برداریست. در خصوص رسول اکرم ص نیز چنانچه نظر از سوی خداوند متعال بعنوان حکیم و ولی مطلق و با ذره بین الهی صورت پذیرفته باشد نکات قابل بهبودی مشاهده خواهد شد که خداوند برخی از این نکات را بنابر مصالحی در قرآن مجید متذکر شده است ولیکن همین عمل با همین کیفیت برای جمیع موجودات دیگر معصومانه و مجزی است.

مهدی عرفانی

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *