تاملات وارده (53)- کارکرد و ارزیابی عملکرد ولایت فقیه

در خصوص کارکرد ولایت فقیه که اصلی ترین وجه تمایز بین حکمرانی جمهوری اسلامی ایران و سایر روش های دمکراتیک است می توان گفت مسئولیت ولایت فقیه اولا صیانت از حدود الهی نظیر لزوم عدم سلطه کفار بر کشور اسلامی است که در اینگونه موارد ولی فقیه مسئول اصلی و موظف به ورود مستقیم به موضوع است و ثانیا تزریق انگیزه ها و آموزه های الهی در امور معمول نظیر فعالیتهای عمرانی و اقتصادی است که در اینگونه موارد ولی فقیه موظف به تبیین موضوع می باشد. جهت ارزیابی عملکرد شخص ولی فقیه می بایست صرفا میزان تحقق دسته اول و میزان اهتمام به تحقق دسته دوم مورد قضاوت قرار گیرد. لذا در زمان حاضر که ارزیابی فوق مثبت می باشد، ریشه داخلی معضلاتی نظیر مشکلات اقتصادی را می بایست در نقاط ضعف ساختار حکمرانی و یا اشخاص متولی در آن حوزه ها جستجو کرد.

مهدی عرفانی

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *