نکته معارفی (753)- مراد از متاثر بودن شرق و غرب از اسلام

هنگامی که وحی یعنی عقلانیت خالص الهی پا به جهان می نهد، به سه نوع عقلانیت دامن زده می شود. نخست، عقلانیتی معصومانه و همسو با عقلانیت خالص الهی. دوم، عقلانیت مشوب که ترکیبی است از عقلانیت معصومانه و عقلانیت خود بنیاد شرقی و غربی. و سوم، عقلانیت کاملا خودبنیاد و مخذولانه. بنابراین وقتی می گوییم شرق و غرب متاثر از اسلام است، مراد پدید آمدن هر سه نوع عقلانیت به دنبال پدید آمدن عقلانیت خالص الهی که همان عقل وحیانی و اسلامی است می باشد.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *