تاملات وارده (52)- معنای انسان کامل

در معنای انسان کامل میتوان گفت از آنجا که انسان موجودی همواره در حال تکامل است لذا اطلاق انسان کامل به فردی از انسانها فقط می تواند به این معنا باشد که در راه تکامل که همان دریافت و پیاده سازی حقایق است تمام الزامات را رعایت و کاملا موفق است و به عبارتی انسان کامل انسانی است که در برابر حق پذیرش تام داشته و در مواجه با آن هیچگونه تقابل قلبی و عملی ندارد.

مهدی عرفانی

 

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *