نکته معارفی (709)- انتخاب عاقل و جاهل در دو راهی های زندگی

در تعارض میان زندگی و خیر، عاقل خیر را و جاهل زندگی را انتخاب می کند کما اینکه در تعارض میان مرگ و شر، عاقل مرگ را و جاهل شر را انتخاب می کند.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *