نکته معارفی (708)- معنای این سخن نورانی که “انی لم ار کالجنه نام طالبها و لا کالنار نام هاربها”

حال و هوای آدمیان نسبت به بهشت و دوزخ در وجه غالب این گونه است که آنان طالب بهشتند و در همان حال طالب آن نیستند و گریزان از دوزخند و در همان حال گریزان از آن نیستند و این است معنای سخن نورانی امیرالمومنین علی علیه السلام که: انی لم ار کالجنه نام طالبها و لا کالنار نام هاربها.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *