نکته معارفی (707)- رابطه عبودیت و ربوبیت فعلی و حادث

رابطه عبودیت و ربوبیت فعلی و حادث، همچون رابطه اخلاق و معرفت و جسم و روح است یعنی همانگونه که اخلاق، تنزل و تجسد معرفت و معرفت تصعد و تروح اخلاق است، همچنین عبودیت، تنزل و تجسد ربوبیت فعلی و ربوبیت فعلی تصعد و تروح عبودیت است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *