نکته معارفی (704)- دلیل فریضه بینهایت مهم امر به معروف و نهی از منکر

نکته معارفی(704)
معروف و منکر دو وصفند برای حق و باطل، نور و ظلمت، خیر و شر و طاعت و معصیت یعنی که هستی، حق و نور و خیر و طاعت را که از سنخ خود اوست به رسمیت می شناسد و در مورد باطل و ظلمت و شر و معصیت که از سنخ او نیست و با این حال دارای وجود مایی ثانوی و بالعرض است می گوید: این دیگر چیست؟! و دلیل فریضه بی نهایت مهم امر به معروف و نهی از منکر، همان ضرورت اظهار و حاکمیت خداوند و اخفاء و محکومیت باطل و به تعبیر دیگر همان محو الموهوم و صحو المعلوم است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *