نکته معارفی (702)- تفسیر تغییر وضعیت مومن و کافر بواسطه مرگ

این سخن نورانی حضرت امام حسین علیه السلام که مرگ برای مومن همچون انتقال از سجن به قصر است و برای کافر همچون انتقال از قصر به سجن، اعم است از آنکه مومن در این جهان در قصر می زیسته یا در سجن همچنین اعم است از آنکه کافر در این جهان در قصر می زیسته یا در سجن. یعنی که قصر مومن در این جهان نسبت به وضع اخروی او، سجن و سجن کافر در این جهان نسبت به وضع اخروی او، قصر است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *