نکته معارفی (691)- گریه بر امام حسین ع تاویلی دقیق و زیبا از تسبیح خداوند

یکی از تاویل های بسیار دقیق و بسیار زیبای آیه 44 سوره مبارکه اسراء که می فرماید: “نیست چیزی مگر آنکه خداوند را تسبیح و ستایش می کند و لکن شما تسبیح آنها را درنمیابید” این است که: نیست چیزی مگر آنکه بر امام حسین علیه السلام گریه می کند و لکن شما این گریستن را فهم نمی کنید.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *