نکته معارفی (686)- ایجاد و تداوم پدیده هایی نظیر علم و مدنیت با دین

به دنبال اتفاق بر این نکته که خاستگاه و سرمنشا پدیده هایی مانند علم و هنر و اخلاق و فرهنگ و مدنیت، دین و کلمه الله منزل بوده، اختلاف در این مورد است که آیا این پدیده ها پس از صدور از دین، در مسیر رشد و تداوم خود همچنان نیازمند دین هستند یا بی نیاز از آن؟ و در این مورد دو پاسخ وجود دارد که یکی توهمی و قائل به استغنا و دیگری مبتنی بر واقعیت و قائل به نیازمندی است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *