نکته معارفی (685)- آزاد کننده، یکی از بهترین معانی مولی

یکی از بهترین و حکیمانه ترین معانی مولی در “من کنت مولاه فعلی مولاه” علاوه بر معانیی مانند دوست و سرپرست و آقا و غیره، همان است که آن شاعر عارف گفت:کیست مولی آنکه آزادت کند، بند رقیت ز پایت برکند. آری مولی یعنی آزاد کننده، یعنی هر کس که پیامبر به نص “یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم” آزاد کننده اوست، علی علیه السلام نیز آزاد کننده اوست.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *