تاملات وارده(48)- درباره شعار جدایی دین از سیاست

تمام استراتژی ها و تاکتیک های بشر چه در ابعاد خرد نظیر امور شخصی و چه در ابعاد کلان و جهانی منبعث از باورها و ارزش های او است. لذا آنگاه که دین حق در عالم جریان دارد شعار جدایی دین از سیاست چه گوینده آن بداند و چه نداند دقیقا به این معناست که لزومی ندارد که باورها و ارزش های الهی بر زندگی بشر حاکم شود و در عوض آنچه مطابق هوا و تمایلات نفسانیست خواه همسو با ارزش های الهی و خواه بر ضد آن می بایست بر جامعه حاکمیت یابد. و این معنا، رذیلانه ترین تعاملی است که بشر میتواند با پروردگار خود داشته باشد.
مهدی عرفانیی 

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *