نکته سیاسی (101)- تعامل حاکمیت امام و حاکمیت امت در نظام جمهوری ولایی

در نظام دینی و سیاسی امامت و امت، حاکمیت هر یک از امام و امت منوط و مشروط به حاکمیت دیگری است یعنی حاکمیت امام که از آن به ولایت تعبیر می شود، منوط و مشروط است به حاکمیت امت که از آن تعبیر به جمهوریت می شود کما اینکه حاکمیت امت یا همان جمهوریت منوط و مشروط است به حاکمیت امام یا همان ولایت. فتدبر

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *