بحثی در مورد جنگ کنونی

بسم الله الرحمن الرحیم
تقلیل جنگ کنونی میان روسیه و غرب به یک جنگ اروپایی که در امتداد جنگهای سابق در این منطقه واقع شده و مستلزم صدور حکم ضمنی بطلان علی السویه دو طرف جنگ است، تحلیل صحیحی به نظر نمی رسد و منشا خطا در این تحلیل، غفلت از تفاوت عظیم میان زمانه ما با زمان قبل از وقوع انقلاب اسلامی و بر افراشته شدن پرچم بغایت قدرتمند اسلام ناب و مهدوی در جهان بواسطه این انقلاب است زیرا که اگر قبل از انقلاب، این دیگران بودند که می بایست یا تحت پرچم غرب باشند یا زیر سایه شرق که محور آن چه در عصر تزاری و چه در عصر کمونیستی، کشور پهناور روسیه بوده، اکنون این، غرب و شرقند که باید انتخاب کنند میان پرچم اسلام ناب که پرچم دارش همچنان انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران است و اسلام اموی سفیانی که پرچم دارش وهابیت تکفیری و رژیم اشغالگر کعبه معظمه است، می خواهند تحت کدام پرچم باشند. در این میان غرب با محوریت آمریکا، با صراحت تمام، قرار داشتن تحت پرچم اسلام اموی وهابی یا همان اسلام آمریکایی را انتخاب کرده و شرق با محوریت روسیه و چین و بویژه روسیه، نشان داده که اهل تمکین به این پرچم نیست و چون در عرصه قدرت واقعی و باطنی و متافیزیکی، غیر از این دو پرچم که یکی نماد این قدرت و دیگری نماد جنگ با آن است، پرچم و راه سومی وجود ندارد، از اینرو لامحاله و خواه ناخواه، شرق و کشور عظیم و با شخصیت روسیه، تحت پرچم نورانی اسلام ناب و مهدوی قرار می گیرد. بنابراین در بحث از جنس جنگ کنونی، ما این جنگ را نه از جنس جنگ اروپا با اروپا که طرفین آن هر دو باطلند بلکه از جنس جنگ غرب علیه اسلام ناب می دانیم که یک طرف قطعا باطل و طرف دیگر اگر هم حق خالص نیست، به آن بسیار نزدیک است. والسلام
سید محمد قائم مقامی
15 اسفند 1400 روز ولادت با سعادت حضرت امام حسین علیه السلام

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *