نکته معارفی (565)- رابطه روایات، فتاوی فقهی و احکام قانونی در حکومت اسلامی

رابطه روایات، فتاوی فقهی و احکام قانونی در حکومت اسلامی به این صورت است که: روایات وارده از معصومین علیهم السلام، عمده مواد فتاوی فقهی و این فتاوی عمده مواد احکام قانونی است و همانگونه که هر ماده فقهی منجر به فتوای فقهی نمی شود، همچنین هر فتوای فقهی منجر به حکم قانونی نمی شود.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *