نکته معارفی (562)- محل وجود مقدرات سابق، در زندگی انسان

امور زندگی انسان از دو حال خارج نیست: آنها یا کیفی و محتوایی اند که مربوط است به نحوه زندگی انسان در آخرت که این زندگی سعادت ابد باشد یا شقاوت ابد و یا کمی و شکلی اند که مربوط است به شکل زندگی انسان در این جهان که مثلا عمرش یا رزقش یا سلامتی اش و امثال آنها چه مقدار باشد. نکته بسیار مهم در این مورد عدم مقدرات سابق در امور کیفی و محتوایی و وجود آنها در امور کمی و شکلی است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *