نکته معارفی (560)- رابطه بین اسلام ظاهری و باطنی و نتایج التزام به آن ها

اسلام دارای دو معنای ظاهری و باطنی است. در معنای ظاهری، اسلام در برابر کفر ظاهری قرار دارد و در معنای باطنی در برابر کفر باطنی. و رابطه اسلام ظاهری و باطنی، عموم و خصوص من وجه است. یعنی چه بسا مسلمان ظاهری که کافر باطنی است و چه بسا کافر ظاهری که مسلمان باطنی است غیر از کسانی که ظاهرا و باطنا مسلمان یا ظاهرا و باطنا کافرند. و مدار نجات و ورود به بهشت ، اسلام باطنی است و لازمه نیل به درجات عالیه اسلام، داشتن اسلام باطنی و ظاهری است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *