در مورد طالبان و آمدن مجدد آنها

بسم الله الرحمن الرحیم
در مورد طالبان و قدرت گرفتن مجدد آنان و نسبت یا عدم نسبتشان با گروههای شیطانی و محاربی همچون داعش و امثال آن، شاید اکنون و تا قبل از عملکرد کلان طالبان و نزدیک ساختن خود به قطب اسلام واقعی یا اسلام جعلی و آمریکایی، نتوان به ضرس قاطع سخن گفت لکن آنچه مسلم است این است که صحنه جدید وقایع در منطقه و جهان، مقتضی تحلیل و تبیینی جدید و هوشمندانه است که در آن مکر خداوند علیه شیطان بسیار قوی تر و عظیم تر از کید شیطان علیه خداوند دیده می شود و در این مورد تحلیل هایی که بر مبنای آنها گویی آمریکا یعنی شیطان بزرگ زمامدار واقعی عالم است و مفاتیح غیب نزد اوست و برگی از درخت نمی افتد مگر آنکه آنرا می داند و طالبان درست میکند و طالبان می برد و طالبان می آورد، کفایت نمی کند و از آنها بوی عقب افتادگی از سیر وقایع و فهم صحیح آنها به مشام می رسد.
سید محمد قائم مقامی
21 شهریور 1400

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *