نکته معارفی (558)- نکته ای درس آموز از رفتار ابلیس لعنة الله علیه

ابلیس- لعنه الله علیه – براستی شخصیتی است درس آموز. بنگرید که چگونه در حالیکه به لحاظ نظری مطلقا از اینکه بتواند برجهان به دلیل وجود قرآن و اسلام در آن، حکومت کند مایوس است(1) به لحاظ عملی به گونه ای رفتار و اقدام می کند که گویی مطلقا نسبت به تحقق حاکمیت خود بر جهان مومن و امیدوار است.
—————————————————————————————————————————————————————————-
1- قال امیر المومنین علی علیه السلام فی خطبه القاصعه : ” ……. و لقد سمعت رنه الشیطان حین نزل الوحی علیه ص فقلت یا رسول الله ما هذه الرنه ؟ فقال ص : هذا الشیطان قد ایس من عبادته ” خ 192

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *