نکته معارفی (530)- درخواست جاهلانه روشنفکران غربزده از رهبری برای تغییر ساختار نظام

قیاس فرهمندی نظام ولایت و امامت که مبتنی بر فرهمندی یک سیستم و سازمان بی نظیر و جایگاه خلافت الهی در این سازمان و حضور واقعی توده های مردم در صحنه است به شبه فرهمندی نظام پادشاهان و دیکتاتورها که مبتنی بر جاذبه شخصی و شخصیتی افراد است، جهلی است عظیم که روشنفکران غربزده به آن دچارند از اینرو دقیقا مانند برخی از عوام و با این خیال که رهبر فرهمند یا باصطلاح کاریزماتیک هر کاری که دلش بخواهد می تواند انجام دهد، از او می خواهند که تا فرصت باقی است آستین ها را بالا بزند و برای تغییر ساختار سیاسی و حقوقی و قانونی نظام در جهت غیر فرهمند ساختن آن و تزریق انرژی خرد جمعی به درون آن، کاری بکند.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *