نکته معارفی (527)- یکی از علل گریه بر امام حسین ع و نتیجه حاصل از آن

یکی از دلایل گریه انسان مومن در مواجهه با ذکر حضرت امام حسین علیه السلام این است که در آئینه وجود مقدس آن حضرت، تصویر مومن بسیار زیباتر از آنچه هست، نمایش داده می شود و مومن که بر نفس و نقص خود کاملا بصیر است در مواجهه با این تصویر، قلبش تکان می خورد و اشکش جاری می شود و این تکان و این اشک مقدمه ای می گردد که مومن خود را به آن تصویر زیبا برساند و امام خود را در مورد خود تصدیق نماید.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *