نکته معارفی (528)- مراحل سه گانه دین حق

مراحل سه گانه دین حق عبارتند از: نخست، عقیده صحیح به مبدا و معاد که همان معلومیت اجمالی مبدا و معاد است برای انسان آنگاه سیر و سلوک عملی و اجتهاد و عبادت که سیر انسان است از معلومیت اجمالی حقایق به معلومیت تفصیلی آنها و سرانجام شهود تفصیلی حقایق که همان معلومیت تفصیلی مبدا و معاد است برای انسان.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *