نکته سیاسی (92)- اهداف ایجاد داعش توسط شیاطین عالم

مثلث شیطانی آمریکا- سعودی- اسرائیل، پدیده شوم و سیاه داعش را بعنوان نسخه بدل حکومت خداوند و دین بر زمین ایجاد کرد تا به دو هدف برسد: نخست اینکه این نسخه بدل با نسخه اصلی حکومت خداوند بر زمین که در جمهوری اسلامی ایران پدید آمده بود ، بجنگد و دیگر اینکه با نشان دادن چهره سیاه داعش، به مردم جهان بگوید: حکومت خداوند و دین یعنی این.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *