نکته معارفی (437)- وجود رابطه خلو میان خداوند و خلق در عین وجود رابطه معیت

یکی از غرر حکمتهای الهی برگرفته از مشکات نبوت و مصباح ولایت که متضمن نگاهی به شدت عاشقانه به خداوند است این حکمت است که با وجود رابطه معیت میان خداوند و خلق و اینکه نه خداوند فاقد خلق است و نه خلق فاقد خداوند، با این حال میان خداوند و خلق رابطه خلو یا خالی بودن و انفراد یکی از دیگری وجود دارد. یعنی آنجا که خداست، خلق نیست و آنجا که خلق است، خداوند نیست کما روی عن المعصومین علیهم السلام ان الله تعالی خلو من خلقه و خلقه خلو منه.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *