نکته معارفی (۴۳۴)- علت اقامه عزا برای شهادت امام حسین ع

با عاشورا و شهادت حضرت امام حسین علیه السلام، جنس وجود از جشن و خنده مبدل به ماتم و گریه شد. اینک اگر قرار باشد بار دیگر جنس وجود جشن و خنده شود، باید بر ماتم و گریه وجودی واقف شد و به صورت آگاهانه و ارادی، اقامه ماتم و عزا نمود. یعنی که یگانه راه خلاص شدن از ماتم وجودی، ماتم داری تشریعی است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *