نکته معارفی (۴۳۲)- تحریف ناپذیرترین حقیقت هستی

عاشورا، محکم ترین حقیقت هستی و تحریف ناپذیر ترین آیه خداوند است. این سخن بدین معنی نیست که برای تحریف عاشورا، تلاش نشده و بالفعل تحریفاتی صورت نپذیرفته، بلکه به این معنی است که ضریب تحریف ناپذیری عاشورا نسبت به تحریف ناپذیری حقایق دیگر، بالاترین ضریب است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *