نکته معارفی (401)- مثل گل مطلق و خار مطلق در عالم ماسوی الله

در عالم بعد از ذات اقدس احدیت و بعنوان مثل اعلای آن ذات اقدس، یک گل وجود دارد که مطلق و گل گلهاست به گونه ای که هر گلی در عالم، گل بودن خود را از آن گل اخذ و اقتباس نموده و خداوند در قرآن کریم از آن گل مطلق با عنوان «علی حکیم» یاد فرموده، همانگونه که در عالم ضد گل یا خار مطلقی وجود دارد که هر ضد گل و خار دیگری این ویژگی را از آن ضد گل مطلق گرفته و در قرآن کریم از او با عنوان «فلان» یاد شده همو که ظالم در روز قیامت انگشت به دندان میگزد و می گوید: لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *