نکته معارفی (400)- شرح اینکه خود را باید فرزند آخرت دانست و نه دنیا

آخرت همانگونه که مسبوق بر دنیا و پس از آن است همچنین سابق بر دنیا و قبل از آن است کما قال امیر المومنین علی علیه السلام: فانه منها قدم و الیها ینقلب، خ ۱۵۴. بنابراین شخص وارد از آخرت و وارد به آخرت باید خود را فرزند آخرت بداند نه دنیا کما قال امیرالمؤمنین علی علیه ااسلام: و لیکن من ابناء الآخره، خ ۱۵۴ .

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *