نکته معارفی (399)- چگونگی ورود مومنین و کافران غیر کامل به بهشت و دوزخ ابدی

اگر ایمان دارای ۱۰۰ جزء و کفر نیز دارای ۱۰۰ جزء است و آن کس که ۵۱ جزء ایمان به بالاتر در او باشد، مؤمن و آن کس که ۵۱ جزء کفر به بالاتر در او باشد، کافر محسوب می شود و مآل مؤمن بهشت و مآل کافر جهنم است، این پرسش بمیان می آید که مؤمن چگونه با ۴۹ جزء کفر وارد بهشت می شود و کافر با ۴۹ جزء ایمان وارد دوزخ ؟ و پاسخ این است که تا تکلیف آن ۴۹ جزء کفر در مؤمن که جنبه عارضی دارد و این ۴۹ جزء ایمان در کافر که آن نیز جنبه عارضی دارد، معین نشود و تا عارضه ها بر طرف نگردد، نه مؤمن اذن دخول به بهشت می یابد و نه کافر اذن دخول به دوزخ و می دانی در کجا این تکلیف معین و این عارضه ها برطرف می شود ؟ پاسخ این است که در عوالم برزخ و قیامت و بعضا در بهشت ها و دوزخهای موقت بعد از قیامت و با طی دوره ها و دیدن عقوبتها و پاداشها در این عوالم، این تکمیل و تصفیه و یک طرفه شدن صورت می پذیرد و مؤمن در حالیکه ذره ای کفر در او باقی نمانده و کافر در حالیکه ذره ای ایمان در او باقی نمانده، وارد بهشت و دوزخ ابدی خود می شوند.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *